Showing 1–12 of 27 results

Tượng Thích Ca Bằng Đá Cẩm Thạch MS28

Đá: Cẩm Thạch

Size: 180 cm

Tượng Thích Ca Bằng Đá Cẩm Thạch MS27

Đá: Cẩm Thạch

Size: 107 cm

Tượng Thích Ca Ban Phước MS26

Đá: Sa Thạch Xám

Size: 180 cm

Tượng Thích Ca Bằng Đá Sa Thạch MS23

Đá: Sa Thạch Xám

Size: 127cm

Tượng Thích Ca Bằng Đá Sa Thạch Xám MS22

Đá: Sa Thạch Xám

Size: 150 cm

Tượng Thích Ca Bằng Đá Xanh Ngọc MS18

Đá: Xanh Ngọc

Size: 180 cm

Tượng Thích Ca Bằng Đá Xanh Ngọc MS16

Đá: Xanh Ấn Độ

Size: 107 cm