Showing 1–12 of 16 results

Tượng Thích Ca Bằng Đá Xanh Ngọc MS16

Đá: Xanh Ấn Độ

Size: 107 cm

Tượng Thích Ca Bằng Đá Sa Thạch Xám MS15

Đá: Sa Thạch Xám

Size: 200 cm

Tượng Thích Ca Bằng Đá Cẩm Thạch MS14

Đá: Cẩm Thạch

Size: 150 cm

Tượng Thích Ca Bằng Đá Cẩm Thạch MS13

Đá: Cẩm Thạch

Size: 127 cm

Tượng Thích Ca Bằng Đá Cẩm Thạch MS12

Đá: Cẩm Thạch

Size: 127 cm

Tượng Thích Ca Bằng Đá Cẩm Thạch MS11

Đá: Cẩm Thạch

Size: 107 cm

Tượng Thích Ca Bằng Đá Cẩm Thạch MS10

Đá: Cẩm Thạch

Size: 107 cm

Tượng Thích Ca Bằng Đá Sa Thạch Xám MS09

Đá: Sa Thạch Xám

Size: 127 cm

Tượng Thích Ca Bằng Đá Xanh MS08

Đá: Xanh Ấn Độ

Size: 127 cm

Tượng Thích Ca Bằng Đá Cẩm Thạch MS07

Đá: Cẩm Thạch

Size: 127 cm